• تلفن+989382084488
  • ایمیلsaryka.ir@gmail.com
  • آدرسسرخس ، بلوار معلم ، مقابل معلم 6
  • ساعتهای آزادساعت کاری 8 تا 22
  • تلفن+989382084488
  • ایمیلsaryka.ir@gmail.com
  • آدرسسرخس ، بلوار معلم ، مقابل معلم 6
  • ساعتهای آزادساعت کاری 8 تا 22

ساخت تابلو برق دیماندی-خروجی مشترک

ساخت تابلو های دیماندی از 30 تا 250 کیلووات توسط مجموعه تاسیسات الکتریکی نوترال

اخذ تاییدیه شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی و ورود به وندور لیست