تاسیسات الکتریکی نوترال

طراحی نقشه تاسیسات برق ساختمان

طراحی نقشه تاسیسات برقی (الکتریکی) ساختمان

طراحی کلیه نقشه های شهرداری و اجرایی بر اساس استانداردهای نظام مهندسی

شامل

  • نقشه برق سنتی و هوشمند ساختمان
  • نقشه اعلام حریق
  • نقشه برق اضطراری و دیزل ژنراتور
  • نقشه موتورخانه 
  • نقشه سیستم امنیتی و نظارتی
  • نقشه شبکه و سیستم صوت