درحال بارگذاری ....
محمد اسکندری :این سامانه در تیر ماه 97 با هدف ارائه خدمات برق خانگی و صنعتی در شهر مشهد با به کار گیری بهترین متخصصین برق راه اندازی شده است