تاسیسات الکتریکی نوترال

جدید ترین خدمات
بخش بایگانی

مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیدرخواست خدمات

  

تمرکز کاری ETS بر استفاده کلیه افراد از سطح مبتدی تا سطح حرفه ای از افرادی می باشد که همکار و یا نصاب استاندارد KNX می باشند. برای رسیدن به بهترین نتیجه کاری، KNX بر اساس سطح دانش هرشخص، نسخه های مختلفی از نرم افزار را به همراه ابزار ویژه ای برای گروه های مختلف که از این نرم افزار استفاده می کنند، پیشنهاد می دهد. در حال حاضر این سه سطح اصلی در نرم افزار ETS فراهم است:


  • ETS5 Demo: برای استفاده در پروژه های کوچک و بدون نیاز به خرید نرم افزار و به صورت رایگان

این نسخه اموزشی بوده که در اکثر سایت های به صورت رایگان قابل دانلود می باشد و صرفا جهت آشنایی هنرآموز می باشد و قابلیت اتصال به سخت یا تجهیزات شرکت ها مختلف را ندارد


  • ETS5 Lite: برای پروژه های کوچک و متوسط

این نسخه برای انجام پروژه های مبتدی و کارگاهی می باشد و در استفاده از برندها و کاتالوگ های تجهیزات و پیچیدگی کار دارای محدودیدت می باشد


  • ETS5 Professional: برای همه پروژه ها و همه عملکردهای موردنیاز(نسخه پیشنهادی نوترال)

این نسخه توسط شرکت KNX ارائه شده و دارای لایسنس معتبر شرکت می باشد در این نسخه شما هیچ گونه محدودیتی در طراحی و دانلود پروژه بر روی سخت افزار و تجهیزات نخواهید داشت 

نسخه فوق به همراه کاتالوگ در زیر قابل دانلود است