تاسیسات الکتریکی نوترال

جدید ترین خدمات
بخش بایگانی

مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیدرخواست خدمات

  

نرم افزار فوق توسط مجموعه تاسیسات الکتریکی نوترال طراحی و پیاده سازی شده است

این نرم افزار بر پایه اکسل طراحی شده است و  کار شما را از محاسبات پیچیده و زمان بر آسان کرده است

شما به راحتی می توانید با در اختیار داشتن قبض برق واحد تولیدی و یا صنعتی خود ضریب توان فعلی و همچنین میزان خازن مورد نیاز برای جبران سازی ضریب توان اقدام نمایید

امکانات 

1-محاسبه توان اکتیو و راکتیو

2-محاسبه ضریب توان فعلی

3-محاسبه میزان خازن مورد نیاز جبران سازی